Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Chci na prohlídku Vítá vás šťastné Školka, kde budou vaše děti Věnujeme Školka, kde se dětem opravdu

Celodenní program

Možnost dopolední, odpolední a celodenní docházky libovolné dny v týdnu, každý všední den
od 7:30 – 17:30 hod., po celý rok, včetně prázdnin.

ŠKOLKA JE URČENA PRO DĚTI
OD 18 MĚSÍCŮ DO 6 LET

Poloha školky

Veselá školka nabízí svojí polohou velkou výhodu v dostupnosti ze všech městských částí Brna a blízkého okolí. Nachází se v příjemném prostředí domu na ulici Kuklenská 38, Brno - Židenice. Jedná se o velice klidné místo, ideální pro tento účel.

ŠKOLKA JE URČENA PRO DĚTI
OD 18 MĚSÍCŮ DO 6 LET

Vítejte

Srdečně zveme všechny rodiče s dětmi do Veselé školky

Rádi Vám zodpovíme všechny otázky a ukážeme, v jakém prostředí mohou
Vaše děti prožívat krásné a pohodové chvíle předškolního období.

Rodiče si mohou prohlídku školky zcela nezávazně domluvit na telefonním čísle: 777 112 787

Prostředí třídy

Proč si vybrat právě nás

O nás

Jsme soukromá školka s celodenní péčí, umístěná v moderně zařízeném objektu se zahradou, v klidné části Židenic. Celodenní program nabízíme již od roku 2014. Cílem je zajistit nejen hlídání, ale i plnohodnotný program, kde se dětem věnují kvalifikované paní učitelky.

Program školky

Ve Veselé školce zpracováváme, doplňujeme a obnovujeme vlastní výukový program pro práci s dětmi. Naši pedagogičtí pracovníci si vytvářejí třídní výchovně vzdělávací plány a programy dle věku a potřeb dětí. Pracujeme tvořivě, reagujeme na situace ve třídě, respektujeme individualitu dítěte. Program obsahuje témata vztahující se aktuálnímu ročnímu období, rozdělená do několika výukových bloků, ze kterých vychází jednotlivá týdenní témata. Každý týden je tak samostatným celkem zasazeným do promyšleného konceptu školky. Výuková týdenní témata jsou k nahlédnutí na nástěnce v šatně.

Mezi metody práce s dětmi se řadí především učení hrou, učení nápodobou, podpora pohybových dovedností, podpora rozvoje poznávacích procesů, her a cvičení podporující přirozený rozvoj řeči u dětí.

Naše vize

Naší vizí jsou spokojené a vyrovnané děti, které navštěvují školku s úsměvem a nadšením. Máme zájem na tom, aby děti prožívaly dny naplněné radostí ze společných setkání, her a činností. Posláním naší školky je podporovat v dětech přirozenou touhu učit se a poskytovat vlídné, útulné prostředí, pěstovat v nich láskyplný vztah k rodině i kamarádům a naučit je vnímat odlišnosti každého jednotlivce. Prvořadým cílem našeho programu je rozvíjet dítě tempem, vzhledem k věku a individuálním zvláštnostem, které odpovídá jeho nadání, k rozvoji soběstačnosti a samostatnosti, zdravého sebevědomí cestou přirozené výchovy „Připravovat dítě pro život.“

Bezpečné prostředí

Splňujeme hygienické normy:
 počet m2/dítě, počet toalet a umyvadel, velikost zahrady s ohledem na kapacitu zařízení.

Profesní způsobilost

Veselá školka splňuje požadavky na provoz mateřské školky v režimu celodenní docházky dle požadavků ŽZ, tzv. vázané živnosti: „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ a živnosti volné: „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ – péče o dítě
nad 3 roky věku.

Kvalifikovaný personál

Na rozvoj dětí ve Veselé školce dohlíží kvalifikovaný personál s dlouholetou odbornou praxí ve výchovně vzdělávací činnosti dětí předškolního věku.

Prostředí, kde mohou šťastně vyrůstat Vaše děti

Pár fotografií z prostředí školky a její veselé atmosféry

Ve Veselé školce nabízíme

Manipulační, výtvarné, hudební a dramatické činnosti

Lekce angličtiny a ruštiny nenucenou formou pomocí her, písniček a básniček

Edukativně stimulační skupiny

Výukové programy

Divadelní a hudební představení

Canisterapie, muzikoterapie, mobilní planetária, preventivní programy dentální hygieny, návštěvu klauna,  malování na obličej

Oslavy narozenin

Tematicky zaměřené dílničky

Mikulášskou nadílku, čertovské dovádění, vánoční tvoření, karneval, čarodějnický rej, velikonoční dílničky, besídku a dárek ke Dni Matek, oslavu Dne dětí

Návštěvy divadla a solné jeskyně

Aby děti zvládly vstup do mateřské školky v klidu, v pohodě a bez výrazných problémů,
nabízíme adaptační programy se vstřícnou a otevřenou komunikací. Součástí adaptačních programů je pobyt rodičů s dětmi ve školce. S tím souvisí možnost se přímo na místě seznámit s životem školky, s denním režimem, se způsobem práce pedagogů, jehož samozřejmou součástí je ohled na individuální zájmy a potřeby dětí.  Cílem adaptačního programu je ubezpečit rodiče, že je o jejich dítě dobře postaráno. Zmapovat názor rodičů na výchovu a vzdělávání v našem předškolním zařízení i v domácím prostředí.

Reference od rodičů

Praktické informace

Nejčastěji pokládané dotazy

V kolik hodin mohu dítě přivést?

Školka je otevřena od 7:30, děti se schází do 8:30 hod. (pozdější příchod narušuje program školky).

Přijímáte děti i v průběhu školního roku?

Ano, děti přijímáme během celého roku až do zaplnění kapacity.

Mohu své dítě jen tak přivést mezi ostatní?

Nejdůležitější pro nově příchozí děti je adaptace. Adaptace by měla probíhat denně po dobu minimálně jednoho týdne, nejprve např. na 2 hodiny, poté na celé dopoledne, a to dle konkrétních potřeb dítěte.

Mám nemocné dítě, co teď?

Do školky můžeme přijímat jen zdravé děti. Učitelka má právo odmítnout převzetí dítěte, pokud usoudí, že jeho zdravotní stav může ohrozit zdraví ostatních dětí. Předpokládá se, že dítě bylo podrobeno pravidelnému očkování podle §50 Zákona č. 258/2000 Sb.

Co vše má mít mé dítě s sebou?

Dítě je nutné do školky vybavit: bačkůrky, oblečením na ven, náhradním oblečením, případně pyžamkem, pleny apod. Bačkůrky by měly mít gumovou podrážku a pevnou patu.

V kolik hodin mohu dítě vyzvednout?

V případě dopolední docházky děti odcházejí po obědě v 12:30 hod., při odpolední docházce nejdříve v 15:00 hod. (dřívější odchody jsou možné pouze po domluvě).

Co naopak svému dítěti s sebou nedávat?

Prosíme rodiče, aby nedávali dětem s sebou do školky sladkosti a hračky.

Jaké jsou podmínky pro přijetí dítěte?

Povinné očkování (Hexavakcína a základní dávka MMR) a věk od 1,5 roku.

Máte jiný dotaz?

Rozvrh dne

Jak u nás vypadá běžný den?

Dopolední program

7:30 - 8:30

Otevření školky a průběžný příchod dětí
Hry dle přání dětí
Nabídka činností u stolečků a v prostoru herny
Komunitní kruh (přivítání)
Pohybové hry, cvičení

8:30 - 9:00

DOPOLEDNÍ SVAČINKA

9:00 - 10:00

CÍLENÉ DIDAKTICKÉ ČINNOSTI
(výchovně - vzdělávací činnosti a aktivity)
Výuka angličtiny (ruštiny)
Děti se zapojují do řízených individuálních
nebo skupinových činností

10:00 - 11:30

Pobyt venku
→ ZAHRÁDKA ŠKOLKY, HŘIŠTĚ, PROCHÁZKY

11:30 - 12:30

OBĚD
*Děti, které odcházejí ze školky po obědě,
se připraví na odchod domů

Odpolední program

12:30 - 13:00

Příprava na odpolední odpočinek
Čtení a poslech pohádek

13:00 - 14:30

Společný čas relaxace, klidu a odpočinku

14:30 - 15:00

ODPOLEDNÍ SVAČINKA

15:00 - 17:30

Spontánní aktivity dětí v herně nebo na zahradě
Zájmové činnosti
Nabídka činností u stolečků a v prostoru herny
Odchod domů

Fotogalerie

Jak vypadá prostředí naší školky

Ceník

Cena se neodvíjí od věku dítěte
Stravné se platí zvlášť

Dopolední docházka:
7:30 – 12:30 hod.
od 44 Kč/hod.

dle počtu dnů zvolené docházky

Odpolední docházka:
12:30 – 17:30 hod.
od 44 Kč/hod.

dle počtu dnů zvolené docházky

Zkrácená docházka:

7:30 – 15:00 hod.

40 Kč/hod.

Celodenní docházka:

7:30 – 17:30 hod.

40 Kč/hod.

CENA STRAVNÉHO ZA DEN:

Aktuální jídelníček najdete zde

45 Kč / oběd
15 Kč / svačina dopolední
15 Kč / svačina odpolední

Dodržujeme pitný režim po celý den.
Na výběr je dětem nabídnut čaj, ovocné nápoje či voda v libovolném množství.

STRAVA

Stravu ve Veselé školce nám od roku 2014 zajišťuje společnost Lakšmanna s.r.o.,
která se věnuje výrobě zdravého jídla dle jejich vlastních receptur.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY:

Stravu si rodiče objednávají a odhlašují SMS zprávou na telefonním čísle : 777 112 787

Termín pro objednání a odhlášení stravy je do 8:00 hod. předchozího pracovního dne.

Každý den je na výběr jídlo z varianty A (vegetariánská) a B (masová)

Kontakty

Zřizovatel a jednatel

Bc. Petra Rousová

Telefonní číslo .: +420 777 112 787

PROVOZOVNA

Kuklenská 38

Židenice

615 00 Brno

Telefonní číslo do třídy : +420 733 512 061

(pouze pro rodiče docházejících dětí)

Email : info@veselaskolkabrno.cz

OTEVŘENO

PONDĚLÍ – PÁTEK

7:30 – 17:30

Poloha školky

Veselá školka nabízí svojí polohou velkou výhodu v dostupnosti ze všech městských částí Brna a blízkého okolí. Nachází se v příjemném prostředí domu na ulici Kuklenská 38, Brno - Židenice. Jedná se o velice klidné místo, ideální pro tento účel. Součástí školky je přilehlá, oplocená zahrada vybavená herními prvky. Prostory prošly celkovou rekonstrukcí, jsou koncipovány a upraveny tak, aby odpovídaly hygienickým normám a standardům. Pro děti je připraveno bezpečné zázemí vybavené hračkami a vzdělávacími pomůckami pro věkovou kategorii dětí, které budou prostory školky využívat. V případě zájmu, či jakýchkoliv dotazů, nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle a nebo e-mailu uvedeném níže.
Důležité kontakty

Telefonní číslo : +420 777 112 787

Sledujte nás na
Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nám napsat

    Naším přáním je, aby se Vaše děti cítily jako doma a zároveň s naší pomocí rozvíjely své dovednosti.